2024


Het grote grensonderzoek

Wat denken kinderen zelf over grenzen? Tijdens het grote grensonderzoek gaan we met hen in dialoog en zoeken we uit hoe we de ideeën vorm kunnen geven in design en kunst. Dat is het plan :)
Voor we echt van start gaan, neemt Casa Blanca eerst de tijd om te experimenteren met werkvormen rond datadesign en filosoferen.

DE TELLERS

Gedurende vijf namiddagen proberen we ‘het samen tellen met kinderen’ uit, onderzoeken we of ze er plezier aan beleven en laten we jonge kunstenaars vanuit de kinderdata creëren. De focus ligt op het ervaren van data, de inhoud van data is binnen dit experiment nog even ondergeschikt. Opgedane kennis zal worden gebruikt om een installatie of methodiek te ontwikkelen waarmee we tellenderwijs vorm kunnen geven aan minder zichtbare kinderverhalen over grenzen…


in co-productie met
Spinrag Festival Kortrijk

Verdrempeld!

Elkaar ontmoeten in cultuur is niet altijd evident maar wel heel erg leuk!

Schaduwland

Samen met een fantastische groep slechthorende en dove kinderen creëerden we het kunstproject Schaduwland. We maakten kennis met het werk van William Kentridge, deden er ons eigen ding mee en toonden ons resultaat aan het publiek. Heerlijk!

In samenwerking met:
Bubao Kasterlinden